Låneordlista

Ordlista – Förstå viktiga termer och begrepp inom lån och krediter

Att förstå olika termer och begrepp inom lån och krediter kan vara en utmaning. Därför har vi satt ihop denna ordlista som förklarar några av de viktigaste termerna du kan stöta på när du ansöker om eller hanterar lån.

Ränta

Ränta är kostnaden för att låna pengar, uttryckt i procent av lånebeloppet. Den betalas vanligtvis månadsvis eller årligen och kan vara fast eller rörlig.

Betalningsanmärkning

En betalningsanmärkning är en notering som registreras hos kreditupplysningsföretag om du inte har betalat en skuld i tid. Det kan påverka din kreditvärdighet och göra det svårare att få lån i framtiden.

Annuitetslån

Ett annuitetslån är ett lån där du betalar tillbaka lånet med lika stora betalningar (annuiteter) under hela låneperioden. Varje betalning består av både ränta och amortering.

Kontokredit

En kontokredit är en kredit som långivaren beviljar tillsammans med en kreditgräns. Du kan använda krediten flexibelt när du behöver och betalar endast ränta på den del av krediten som du faktiskt använder.

Amortering

Amortering är processen att betala av ett lån genom att göra regelbundna betalningar som innefattar både ränta och avbetalningar på lånebeloppet. Amortering är den del som minskar din skuld.

Påminnelseavgift

Påminnelseavgift är en avgift som en långivare kan ta ut om du inte betalar ditt lån i tid. Avgiften täcker kostnader för att skicka ut en påminnelse och hantera försenade betalningar. Lagstadgad påminnelseavgift i Sverige är 60 kronor.

Förfallodag

Förfallodagen är det datum då en betalning på ett lån eller en kredit ska vara betald. Om du inte betalar i tid kan det leda till påminnelser och avgifter.

Högkostnadskredit

En högkostnadskredit är ett lån med en effektiv ränta som överstiger referensräntan med minst 30 procentenheter. Dessa lån är ofta förknippade med snabblån och sms-lån och kan ha höga avgifter och räntor. En högkostnadskredit får ha en nominell ränta som är högst 40 procentenheter över referensräntan. Begreppet infördes i Konsumentkreditlagen från 1 september 2018.

Lågkostnadskredit

En lågkostnadskredit är ett lån med en effektiv ränta som ligger under referensräntan med minst 30 procentenheter. Dessa lån har oftast lägre avgifter och räntor jämfört med högkostnadskrediter. Begreppet används vanligen för att beskriva en kredit som inte är högkostnadskredit.

Uppläggningsavgift

En uppläggningsavgift är en engångsavgift som en långivare kan ta ut när du ansöker om ett lån. Avgiften täcker kostnader för att hantera och administrera lånet.

Förseningsavgift

Förseningsavgift är en avgift som långivare kan ta ut om du inte betalar ditt lån i tid, utöver påminnelseavgiften. Denna avgift är till för att täcka de extra kostnader som uppkommer vid försenade betalningar.

BankID

BankID är en elektronisk identitetslösning som används i Sverige för att säkerställa din identitet vid bankärenden, myndighetskontakter och andra tjänster. Det används ofta vid ansökningar om lån för att snabbt och säkert bekräfta din identitet.

Betalningsföreläggande

Ett betalningsföreläggande är en begäran från Kronofogden om att du ska betala en skuld. Om du inte betalar skulden eller bestrider den inom en viss tid, kan Kronofogden besluta om utmätning för att få betalt för skulden.

Snabblån

Snabblån, även kallade snabbkrediter eller mikrolån, är små lån med kort återbetalningstid. De är ofta förknippade med högre räntor och avgifter än traditionella lån, men erbjuder snabb tillgång till pengar.

Sms-lån

Sms-lån är en form av snabblån som ursprungligen ansöktes om och beviljades via SMS. Idag används termen ofta för att beskriva snabblån som kan ansökas om online eller via mobilen.

Kreditupplysning

En kreditupplysning är en sammanställning av information om en persons kreditvärdighet och kredithistorik, som används av långivare för att bedöma risk och besluta om att bevilja lån. Kreditupplysningar utförs av kreditupplysningsföretag som UC, Bisnode och Creditsafe.

Omfrågandekopia

En omfrågandekopia är en kopia av en kreditupplysning som skickas till den person som kreditupplysningen gäller. Omfrågandekopian ger dig information om vilka uppgifter som inhämtats vid kreditupplysningen och vem som har begärt upplysningen.

 

Genom att bekanta dig med dessa termer och begrepp kan du känna dig mer säker när du ansöker om och hanterar lån och krediter. Det hjälper dig också att fatta välgrundade beslut om vilka lån och kreditlösningar som passar bäst för dina behov och din ekonomiska situation.