Om Merax

Merax är en del av Brixo AB

Merax är en del av Brixo AB som är ett svenskt fintechbolag som utmanar det traditionella banksystemet genom att erbjuda digitala kontokrediter till privatpersoner i Sverige. Bolaget strävar efter att förenkla och förbättra marknaden för finansieringstjänster genom att med innovativa kreditprodukter och noggranna kreditprövningar tillgängliggöra krediter för en bredare allmänhet. Bolaget erbjuder krediter på upp till 30 000 kronor genom varumärkena Brixo, Flexkontot, Merax och Kontantfinans.

Brixo AB gör alltid ansvarsfulla kreditprövningar och följer god kreditgivningssed. Genom ett väl anpassat kreditregelverk och ett egenutvecklat kreditgivningssystem säkerställs att endast personer med tillräcklig återbetalningsförmåga beviljas krediter. Utöver traditionella kreditupplysningar baseras bolagets kreditbeslut bland annat även på information från andra externa källor och data erhålls genom PSD2 och Open Banking.

Om Merax

Merax är en kontokredit som erbjuder lån upp till 30 000 kr. Merax startades första gången 2017 och var ursprungligen ett annuitetslån med lånebelopp upp till 30 000 kronor. I början använde Merax UC för kreditupplysningar, men under 2021 övergick man helt till Bisnode. När Merax startades blev det tredje varumärket hos Brixo AB och hade då 5000 kr som minsta lånebelopp.

Produktutbud

Brixo har en bred produktportfölj med fyra olika varumärken. Utöver bolagets premiumprodukt Brixo har bolaget även varumärkena Flexkontot, Merax och Kontantfinans som erbjuder kontokrediter genom separata hemsidor. Bolaget har i sitt produktutbud en kombination av högkostnadskrediter och lågkostnadskrediter med ett pris som tillhör marknadens lägsta där både betalningsanmärkningar kan accepteras och som har en helt transparant prissättning utan avgifter.

Utöver genom bolagets egen nyutlåning har bolaget historiskt vuxit genom ett flertal förvärv, varav två skett under räkenskapsåret 2021. Genom de förvärv som gjorts har bolaget även tillförts större krediter på upp till 400 000 kronor med räntenivåer från 3,8 % och uppåt. Utöver kreditgivning bedriver bolaget även så kallad egeninkasso genom varumärket BFM Inkasso.

Brixos roll och bidrag till samhällsekonomin

Brixo tillgängliggör krediter för en bredare allmänhet och gör det på ett för kunden lättillgängligt och 100 % digitalt sätt. Möjligheten att kunna låna är viktig för samhället i stort. Lån ger hushållen möjlighet att konsumera utan att de först behöver spara. Det innebär en större flexibilitet för hushållen samtidigt som det även gynnar ekonomin i stort. Hos Brixo är det möjligt att beviljas lån även om man inte har en fast anställning eller en fläckfri kredit- och betalningshistorik.

Ansvarsfull kreditgivning

Brixo tillämpar ansvarfull kreditgivning baserat på ett antal principer som beskrivs i det följande. Bolaget vänder sig bara till personer som bedöms ha en tillräckligt stor framtida inkomst för att efter avdrag för levnadsomkostnader och andra fasta kostnader med marginal kunna återbetala krediten och vänder sig inte heller till kunder som har uppenbara problem i sin ekonomi, t.ex. aktuella skulder hos Kronofogden.

Läs mer om hur Brixo tillämpar ansvarsfull kreditgivning här.

Kundnöjdhet

Vi samarbetar med Trustpilot för att mäta kundnöjdhet. Samtliga nya kunder bjuds in att recensera sin upplevelse och betygen visas automatiskt och öppet på Trustpilots websida.

Våra produkter

Brixo AB erbjuder fyra olika produkter: Brixo, Flexkontot, Merax och Kontantfinans. Därtill erbjuder vi kreditskyddsförsäkringar och bedriver egen inkassoverksamhet under varumärket BFM Inkasso.

Brixo logotyp
Flexkontot logotyp
Merax logotyp
Kontant finans

Tillstånd och tillsyn

Brixo AB är ett konsumentkreditinstitut som står under Finansinspektionens och Konsumentverkets tillsyn enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter. Styrelsen har sitt säte i Stockholm.