Om Merax

Brixo AB (org.nr 556978–9273) är ett svenskt konsumentkreditinstitut som grundades 2014. Brixo har hög soliditet och svenska ägare.

Brixos vision är att med innovativa kreditprodukter och moderna metoder tillgängliggöra krediter för en bredare allmänhet. Bolaget strävar efter att förenkla och förbättra marknaden för finansieringstjänster genom att ständigt utveckla sina egna anpassningsbara tekniska plattformar.

Brixo har Finansinspektionens tillstånd att bedriva verksamhet enligt lag (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter och står under Finansinspektionens tillsyn. Vi gör alltid ansvarsfulla kreditprövningar och följer god kreditgivningssed.

För närvarande erbjuder Brixo AB 4 olika produkter: Brixo, Flexkontot, Merax och Kontantfinans.

Merax lanserades under våren 2017 med målsättningen att erbjuda ett av marknadens mest prisvärda lån där betalningsanmärkningar kan accepteras. Vårt ledord är transparens och vi vill att våra kunder redan innan man ansöker ska veta vad lånet kommer kosta. Vi upptäckte att många annonserar om lån med tillsynes låga räntor, men att de flesta sedan efter att det sökt endast erbjuds villkor i den övre delen av väldigt breda intervall. Vem har inte sett annonser med ”Individuell ränta från 8-35 %” för att senare upptäcka att det var just 35 % det betydde. Vi har fast ränta och är tydliga med vilka krav vi ställer för att kunna bevilja ett lån.