Priser

När du ansöker anger du vilken limit du vill ansöka om samt hur mycket du vill ta ut. Merax har fasta och transparenta priser som tydligt framgår på vår hemsida. Du betalar bara för den del av limiten du utnyttjar och inga andra kostnader tillkommer så länge kontokrediten betalas tillbaka enligt plan.

Avgifter och ränta

Merax erbjuder en kontokredit som löper tillsvidare. Här följer information om Merax prisstruktur.

Uppläggningsavgift: 0 kronor

Årsavgift: 0 kronor

Aviavgift: 0 kronor per månad

Nominell årsränta: 22,95 procent

Inga ytterligare kostnader tillkommer utöver ränta så länge lånet återbetalas enligt plan. Om du ansöker om och beviljas en högre kreditgräns utgår en kreditgränsändringsavgift.

Representativt exempel är en kredit på 20 000 kronor som återbetalas med lika stora månatliga belopp under 12 månader. Uppläggningsavgift är 0 kronor och aviavgifter är 0 kronor. Nominell bunden årsränta är 22,95 % och den effektiva årsräntan blir 25,5 %. Månadskostnaden kommer att vara 1 881 kronor och du kommer totalt att ha betalat 22 572 kronor (1 881 kronor x 12 månader) när krediten är återbetalad. Detta innebär en kostnad för krediten som uppgår till 2 572 kronor.

Flexibel återbetalning

Välj själv hur mycket du vill betala varje månad och betala bara ränta för den delen av din kredit som utnyttjas. Minsta belopp att betala ska dock alltid betalas enligt månadsavin som förfaller den 28:e varje månad. Minsta återbetalningsbelopp är 5 % av utestående belopp den 14:e i respektive månad, dock lägst 500 kronor. Minsta belopp att betala dras automatiskt via autogiro den 28:e varje månad. Vill du betala ett större belopp måste du själv lägga in betalningen enligt instruktionen på månadsavin.

Avsluta kontot

Låntagare som önskar kan alltid välja att avsluta sin kontokredit genom att skicka ett meddelande till kundtjänst och återbetala hela det utnyttjade beloppet. Kontakta Merax om du vill veta din exakta utestående skuld för ett visst datum.

Utebliven betalning

Om låntagaren inte betalar en månadsavi i tid tillkommer dröjsmålsränta om 36 procent samt en förseningsavgift om 195 kronor. Om Merax tvingas skicka en påminnelse tillkommer en påminnelseavgift om 60 kronor. Om fakturan fortfarande är obetald trots påminnelse kan krediten komma att sägas upp och överlämnas till inkassoföretag för indrivning. Betala alltid en faktura i tid för att undvika extra kostnader.